CƠ HỘI VIỆC LÀM

Vị trí Nơi làm việc Chức vụ
Kế Toán TP. Hồ Chí Minh Chuyên viên
Trợ Lý Tổng Giám Đốc TP. Hồ Chí Minh Nhân viên
Chuyên Viên Hành Chính – Lễ Tân TP. Hồ Chí Minh Chuyên viên
Phó Tổng Giám Đốc TP. Hồ Chí Minh Phó Tổng GĐ
Giám Đốc Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh GĐ Chi Nhánh
Giám Đốc Sàn TP. Hồ Chí Minh GĐ Sàn
Trưởng Phòng Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh Trưởng Phòng
Trưởng Nhóm Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh Trưởng Nhóm
Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS TP. Hồ Chí Minh Chuyên viên
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng TP. Hồ Chí Minh Chuyên viên
Sales Admin – Trợ Lý Kinh Doanh TP. Hồ Chí Minh Nhân viên
Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao TP. Hồ Chí Minh Chuyên viên