Tháng 10/2017, Tp.HCM áp dụng quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến

UBND Tp.HCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Tp.HCM sẽ áp dụng quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến từ tháng 10/2017

Sở Quy hoạch Kiến trúc đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với cơ cấu chuyển dịch kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của TP, để cấp phép xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tạo dựng nơi ở ổn định, hạn chế việc xây dựng không phép, sai phép.

Sở Xây dựng cần hoàn chỉnh quy trình cấp phép xây dựng trực tuyến thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và của UBND các quận, huyện, để chính thức áp dụng trong tháng 10/2017. Bên cạnh đó, UBND quận, huyện cần tổ chức ngay các dịch vụ cấp phép xây dựng trực tuyến. Riêng UBND quận 7 sẽ xây dựng đồ án tổ chức thí điểm mô hình đăng ký xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận.

Đối với yêu cầu trong năm 2017, tất cả quận, huyện đều phải xây dựng xong quy trình kiểm soát, xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện đánh giá tình hình quản lý trật tự xây dựng của các quận, huyện để có giải pháp và quy trình phù hợp với đặc thù riêng của từng địa bàn.

Ngoài ra, sẽ nhân rộng và áp dụng mô hình giám sát lòng lề đường, công trình xây dựng sai phép qua phần mềm quản lý trên điện thoại của UBND quận Bình Thạnh, cho các quận, huyện còn lại trên địa bàn Tp.HCM.

UBND quận, huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây ùn tắc giao thông và gây khó khăn cho người đi bộ; việc kinh doanh, buôn bán gây phản cảm, mất vệ sinh môi trường, mất trật tự và mỹ quan đô thị.

Đồng thời, UBND Tp.HCM cũng yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước chấm dứt tình trạng thu tiền giữ xe đối với những người vào liên hệ công tác, giải quyết công việc chậm nhất là đến cuối năm 2017.

(Theo Reatimes.vn)